You are here
Home > Concerts > 30 years School of Music Studies > 29 May 2016 - Royal Theatre > Vocal ensemble “Meth Evdomis”, “Songs of Lena Frances”

Vocal ensemble “Meth Evdomis”, “Songs of Lena Frances”

Songs of Lena Frances

 poems of Lena Koutsopaki and music by Manolis Gerempakanis

Manolis Gerempakanis (piano-conductor)
Vocal ensemble “Meth Evdomis” (Soprano:Emily Kamarinopoulou, Eleftheria Kastrinaki, Kalliope Koutounidou, Alto: Sofia Dimadi, Nasia Zacharopoulou, Maria Papadimitriou, Tenor: Christos Sinasopoulos, Bass: Pavlos Vasiliadis, Meletis Poursalidis)

VASSILIKO THEATRO(ROYAL THEATRE),Sunday 5/29

More details and the full programme are available here.
Afisa 30 xronia

Top