Μήνας: Μάιος 2015

Βιβλιοπαρουσίαση Αχιλλέα Χαλδαιάκη (B μέρος – Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα)

Η εκδήλωση είχε ως σκοπό την παρουσίαση των βιβλίων του κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκη, αναπληρωτή καθηγητή του Τ.Μ.Σ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

Βιβλιοπαρουσίαση Αχιλλέα Χαλδαιάκη (Α μέρος – Ομιλίες)

Η εκδήλωση είχε ως σκοπό την παρουσίαση των βιβλίων του κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκη, αναπληρωτή καθηγητή του Τ.Μ.Σ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.