Μήνας: Ιούνιος 2017

«Sounds like film»

Με αφορμή το μάθημα «Ανθρωπολογία της Μουσικής» του κ. Γιώργου Κίτσιου και στο πλαίσιο της θεματικής του Εθνογραφικού Φιλμ, οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. πειραματίστηκαν στη δημιουργία αντίστοιχων οπτικοακουστικών καταγραφών. Κεντρικό άξονα της θεματολογίας αποτέλεσε η μουσική και η κοινωνία μέσα από επιτόπια έρευνα και παρατήρηση. Στην εκπόνηση των σχετικών εργασιών συνέβαλε αποφασιστικά […]