Συναυλία φοιτητών κατεύθυνσης σύνθεσης της τάξης του Χρήστου Σαμαρά. Στυλιανός Δήμου – Παραλλαγές Dvorak (Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, 2011)

Στυλιανός Δήμου
Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του A. Dvorak

Το έργο Variations (Παραλλαγές), για φλάουτο και πιάνο, είναι ένα σύνολο από πέντε παραλλαγές (+coda) πάνω σε ένα θέμα το οποίο αντλεί το φραστικό του χαρακτήρα καθώς και μιας μορφής επεξεργασμένου φθογγικού υλικού από μια μοτιβική – θεματική αναφορά σε ένα έργο του A. Dvořák.
«Ο στόχος μου μέσα από αυτό το έργο, ήταν η συνεχής μετάπλαση και επεξεργασία του αρχικού θέματος μέσα από διαδικασίες ηχοχρωματικής, ρυθμικής και αρμονικής εξερεύνησης. Επιπλέον, προσπάθησα να δώσω την αίσθηση μιας συνεχούς επαναδιαπραγμάτευσης μουσικών στοιχείων που αφενός εξελίσσονται και αλλάζουν σταδιακά και αφετέρου σκιαγραφούν ένα ομοιογενές μακροδομικό πλαίσιο.», λέει ο συνθέτης.