Κριτική Μουσική Ιστοριογραφία: Ελένη Καλλιμοπούλου – Πολιτισμική ιστορία της πόλης με εργαλείο το ηχοτοπίο

Πολιτισμική ιστορία της πόλης με εργαλείο το ηχοτοπίο: ζητήματα έρευνας και μεθοδολογίας

Πώς ηχούσαν τα θρησκευτικά κτίρια της πόλης της Θεσσαλονίκης κατά τη μετάβασή της από Οθωμανική σε ελληνική; Τι είδους ακουστικές κοινότητες συσπείρωναν τα ηχοτοπία των κτιρίων αυτών; Τι αποκαλύπτει η μελέτη του ήχου στον ιστορικό της πολιτισμικής ιστορίας; Και ακόμα, πώς ακούμε ένα κείμενο, μία εικόνα ή ένα κτίριο;

Η ομιλία επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα έχοντας ως σημείο αφετηρίας την επιστημονική μελέτη με τίτλο «Μαθαίνοντας τον πολιτισμό μέσα από τα ηχοτοπία της πόλης – Ένα εργαλείο διδασκαλίας». Με επίκεντρο την ηχητική ιστορία του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσ/κης –

Γενί Τζαμί, προσεγγίζονται με κριτικό τρόπο θεωρητικές και μεθοδολογικές πτυχές της πολιτισμικής και αισθητηριακής ιστορίας.

kallimopoulou

Η Ομάδα Κριτικής Μουσικής Ιστοριογραφίας (Critical Music Histories) δημιουργήθηκε στις αρχές του 2014 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., από υποψήφιους διδάκτορες, προπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους του τμήματος, υπό την επίβλεψη της Δ. Στεφάνου, Επίκουρης Καθηγήτριας Ιστορικής Μουσικολογίας.