Κριτική Μουσική Ιστοριογραφία: Δάφνη Τραγάκη-Γιάννης Αγγελάκας,Μνήμη | Βρωμιά | Θόρυβος

 

Η διάλεξη παρουσιάζει έναν ανθρωπολογικό προβληματισμό πάνω στη μουσική αισθητική και κοσμοθεωρία του Γιάννη Αγγελάκα, όπως αυτός διαμορφώθηκε στα πλαίσια μιας διαλογικής, εθνογραφικής εμπειρίας με τον ίδιο.

Η Ομάδα Κριτικής Μουσικής Ιστοριογραφίας (Critical Music Histories) δημιουργήθηκε στις αρχές του 2014 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., από υποψήφιους διδάκτορες, προπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους του τμήματος, υπό την επίβλεψη της Δ. Στεφάνου, Επίκουρης Καθηγήτριας Ιστορικής Μουσικολογίας.