Κριτική Μουσική Ιστοριογραφία: Charles W. Turner- Bottom-up Modernism: Researching and Writing Xenakis in America

Bottom-up Modernism: Researching and Writing Xenakis in America

Πώς συνδέονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιούργησαν οι μεταπολεμικοί συνθέτες με τον τρόπο που κατανοούμε το έργο τους; Κάποιες πτυχές τους, όπως η περίπτωση των θερινών σεμιναρίων του Darmstadt, έχουν αποτυπωθεί με σχεδόν μυθικό τρόπο. Όλο και περισσότερο, τα μεταπολεμικά ηλεκτροακουστικά στούντιο εξετάζονται και αυτά για την συμβολή τους στην έντεχνη / λόγια μουσική του εικοστού αιώνα. Ωστόσο, η συμβολή του πανεπιστημιακού συστήματος – ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες – και οι οποιεσδήποτε επιδράσεις του στον χαρακτήρα και την πρακτική της σύνθεσης, παραμένουν εν πολλοίς ανεξερεύνητες.

Από την αρχή είχα σκεφτεί ότι μια μελέτη με τίτλο « ο Ξενάκης στην Αμερική» [Xenakis in America (One Block Avenue, 2015)] θα συμπεριλάμβανε μια συστάδα αλληλένδετων θεμάτων. Ο ίδιος ο Ξενάκης είχε δηλώσει ότι το διάστημα που πέρασε στις Η.Π.Α. ήταν μια απογοήτευση. Η επαφή του με πολιτιστικά ιδρύματα ήταν εκτεταμένη και πολυσχιδής. Είχε προσπαθήσει να υλοποιήσει ιδιαίτερα σύνθετα και δύσκολα εγχειρήματα. Ό,τι όμως δεν μπόρεσε να επιτύχει στην Αμερική, κατάφερε να υλοποιήσει αργότερα, στη Γαλλία.

Η έρευνα για το Xenakis in America ήταν μια υπερατλαντική υπόθεση, μια συναρμολόγηση αποσπασματικών πρωτογενών πληροφοριών με στόχο τη συγκρότηση μιας συνεκτικής εικόνας των δραστηριοτήτων του Ξενάκη κατά τη διαμονή του στη χώρα. Η ταυτοποίηση και χρονολόγηση πηγών, η επίλυση προβληματικών αντιφάσεων μεταξύ μνήμης και καταγραφής, η χαρτογράφηση των πληροφοριών και η προσπάθεια σύνθεσης τους ήταν μια συνεχιζόμενη διαδικασία, που δεν ολοκληρώθηκε παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση του τελικού κειμένου. Οι κρίσεις για το τι θα έμενε εκτός, και η συνειδητοποίηση μιας υπερ-αφήγησης που είχε να κάνει με την αποχώρηση και την επιστροφή στη Γαλλία, ήταν αποφάσεις που αναγκαστικά αντιμετωπίστηκαν και πάρθηκαν πολύ μετά την έναρξη της συγγραφής.

Στην ομιλία συζητώνται οι λεπτομέρειες του project, και παρουσιάζονται τα μικρά και μεγάλα διλήμματα που έδωσαν τελική μορφή στην αφήγηση του βιβλίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε ίσως να εξετάσουμε μαζί την αξία του Xenakis in America σαν μια συμβολή στην ιστοριογραφία των μεταπολεμικών πολιτιστικών και μουσικών μορφών.

Η Ομάδα Κριτικής Μουσικής Ιστοριογραφίας (Critical Music Histories) δημιουργήθηκε στις αρχές του 2014 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., από υποψήφιους διδάκτορες, προπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους του τμήματος, υπό την επίβλεψη της Δ. Στεφάνου, Επίκουρης Καθηγήτριας Ιστορικής Μουσικολογίας.