Κριτική Μουσική Ιστοριογραφία: Κώστας Χάρδας- Για την ελληνική μουσικολογία: σκέψεις, αφηγήσεις, προβληματισμοί

Για την ελληνική μουσικολογία: σκέψεις, αφηγήσεις, προβληματισμοί

Ο όρος μουσικολογία μπήκε σχετικά πρόσφατα στη ζωή μας στην Ελλάδα, κυρίως μέσω της ίδρυσης των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών – το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1985. Ωστόσο, ελληνική μουσικολογία, με την έννοια του λόγου για τη μουσική, προϋπήρχε, διαμορφώνοντας τον τρόπο που βλέπουμε και γνωρίζουμε το μουσικό παρελθόν της Ελλάδας. Η διάλεξη στοχεύει να ρίξει φως για το πώς καταλαβαίνουμε τα διάφορα κινήματα που εκφράστηκαν (και) στην Ελλάδα (όπως η εθνική σχολή και ο μοντερνισμός), για βασικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση όρων όπως έντεχνος και λόγιος. Γενικότερα, στοχεύει να ανοίξει τη δημόσια συζήτηση, με απτό τρόπο, για το ρόλο, τα μεθοδολογικά εργαλεία και τη θεματική μίας επιστήμης υπό διαμόρφωση στον ελληνικό χώρο.

Η Ομάδα Κριτικής Μουσικής Ιστοριογραφίας (Critical Music Histories) δημιουργήθηκε στις αρχές του 2014 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., από υποψήφιους διδάκτορες, προπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους του τμήματος, υπό την επίβλεψη της Δ. Στεφάνου, Επίκουρης Καθηγήτριας Ιστορικής Μουσικολογίας.