Χορός ψαλτριών «Αι Άδουσαι», «Μέλη Ψαλτικής Τέχνης»

Μέλη Ψαλτικής Τέχνης των μελουργών: Μπαλασίου ιερέως και Νομοφύλακος (τέλη ΙΖ΄αι.), Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου (+1778), καθ. Γρηγορίου Στάθη

Χορός ψαλτριών «Αι Άδουσαι»

Δομεστίκαινα Δρ. Σέβη Μαζέρα

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ, Παρασκευή 27/5

Η ανάγκη έκφρασης της Λατρείας της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους Μουσικούς πολιτισμούς της οικουμένης, τον Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό, που –  όσον αφορά στην ομοιογενή γραπτή παράδοσή του – είναι και ο μακροβιότερος ανάμεσα στους γνωστούς μουσικούς πολιτισμούς στον κόσμο ολόκληρο έως τις ημέρες μας! Η Ψαλτική Τέχνη, ποικίλη και πολυσχιδής, έχει ως κύριο αντικείμενό της τη μελική ένδυση του υμνογραφικού λόγου της ορθόδοξης εκκλησίας. Ως ηχητική έκφραση της λατρείας είναι το συναμφότερο «λόγος και μέλος». Βασικό κίνητρο για τη δημιουργία  του Χορού Ψαλτριών ΑΙ ΑΔΟΥΣΑΙ, στάθηκε η ανάγκη για την από κοινού έκφραση της ψαλτικής γνώσης, καθώς για την ενδελεχέστερη σπουδή των εκκλησιαστικών μελοποιημάτων, επιλεγμένων από τον ωκεανό θεσπέσιων συνθέσεων. Πρόκειται για τον άγνωστο εθνικό μουσικό πολιτισμό μας και για την ανακάλυψη χιλίων τόσων εθνικών μελουργών μας, από τους οποίους οι εκατό τουλάχιστον υπήρξαν κορυφαίες μουσικές ιδιοφυίες.


Περισσότερες λεπτομέρειες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμα εδώ. Afisa 30 xronia