Vocal ensemble “Meth Evdomis”, “Songs of Lena Frances”

Songs of Lena Frances

 poems of Lena Koutsopaki and music by Manolis Gerempakanis

Manolis Gerempakanis (piano-conductor)
Vocal ensemble “Meth Evdomis” (Soprano:Emily Kamarinopoulou, Eleftheria Kastrinaki, Kalliope Koutounidou, Alto: Sofia Dimadi, Nasia Zacharopoulou, Maria Papadimitriou, Tenor: Christos Sinasopoulos, Bass: Pavlos Vasiliadis, Meletis Poursalidis)

VASSILIKO THEATRO(ROYAL THEATRE),Sunday 5/29

More details and the full programme are available here.
Afisa 30 xronia