Παρουσίαση τραγουδιών από φοιτητές του τμήματος στα πλαίσια του μαθήματος «Το σόλο τραγούδι του 16ου αιώνα»

Φοιτητές του τμήματος μουσικών σπουδών παρουσιάζουν τραγούδια του 16ου αιώνα, Θεσσαλονίκη εαρινό εξάμηνο 2013-14.

Πρόγραμμα:
With my love – Thomas Morley (Αναστασιάδη Στέλλα, Κουλλεπού Ιωάννα)
Fuggiró ij tant’ Amore – Luca Marenzio (Μάμμου Μαρία, Παπανικολάου Βαλεντίνη, Παρρή-Νίκα Δήμητρα).
O Griefe – John Coprario (Καραγιώργης Αλέξανδρος, Τολιάδης Δημήτρης, Ντάβλη Ελισσώ).

Μέλη:
Αναστασιάδη Στέλλα, Καραγιώργης Αλέξανδρος, Κουλλεπού Ιωάννα, Μάμμου Μαρία, Ντάβλη Ελισσώ, Παπανικολάου Βαλεντίνη, Παρρή-Νίκα Δήμητρα, Τολιάδης Δημήτρης.

Περισσότερα για το μάθημα εδώ