Fani Karagiannis, “Works for piano by Ch. Samaras, K. Tsougras,C. Sakallieros and D. Economou”

 Works for piano by Ch. Samaras, K. Tsougras, C. Sakallieros and D. Economou

Fani Karagiannis(Piano)

School of Music Art, Saturday 5/28/16

– C. Sakallieros (1972-), Pause-S (2012)
– D. Economou (1984-), Piano lesson III (2013)
– K. Tsougras (1966-), Three Studies Style (2011)
i.Nanourisma (study in Law. Skalkotas)
ii. The Eleven (study on C. Konstantinidis)
iii. Militsa pou’sai ston gkremo (study on M. Hatzidakis)
– Ch. Samaras (1956-), Prelude for Piano (2014) – First performance

More details and the full programme are available here.
Afisa 30 xronia