Ετικέτα: Κριτική Μουσική Ιστοριογραφία

Κριτική Μουσική Ιστοριογραφία: Δάφνη Τραγάκη-Γιάννης Αγγελάκας,Μνήμη | Βρωμιά | Θόρυβος

  Η διάλεξη παρουσιάζει έναν ανθρωπολογικό προβληματισμό πάνω στη μουσική αισθητική και κοσμοθεωρία του Γιάννη Αγγελάκα, όπως αυτός διαμορφώθηκε στα πλαίσια μιας διαλογικής, εθνογραφικής εμπειρίας με τον ίδιο. Η Ομάδα Κριτικής Μουσικής Ιστοριογραφίας (Critical Music Histories) δημιουργήθηκε στις αρχές του 2014 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., από υποψήφιους διδάκτορες, προπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους […]

Κριτική Μουσική Ιστοριογραφία: Κώστας Χάρδας- Για την ελληνική μουσικολογία: σκέψεις, αφηγήσεις, προβληματισμοί

Για την ελληνική μουσικολογία: σκέψεις, αφηγήσεις, προβληματισμοί Ο όρος μουσικολογία μπήκε σχετικά πρόσφατα στη ζωή μας στην Ελλάδα, κυρίως μέσω της ίδρυσης των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών – το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1985. Ωστόσο, ελληνική μουσικολογία, με την έννοια του λόγου για τη μουσική, προϋπήρχε, διαμορφώνοντας […]

Κριτική Μουσική Ιστοριογραφία: Charles W. Turner- Bottom-up Modernism: Researching and Writing Xenakis in America

Bottom-up Modernism: Researching and Writing Xenakis in America Πώς συνδέονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιούργησαν οι μεταπολεμικοί συνθέτες με τον τρόπο που κατανοούμε το έργο τους; Κάποιες πτυχές τους, όπως η περίπτωση των θερινών σεμιναρίων του Darmstadt, έχουν αποτυπωθεί με σχεδόν μυθικό τρόπο. Όλο και περισσότερο, τα μεταπολεμικά ηλεκτροακουστικά στούντιο εξετάζονται και αυτά […]

Κριτική Μουσική Ιστοριογραφία: Πέτρος Βούβαρης – Βιογραφικός και αναλυτικός λόγος στην περίπτωση Σκαλκώτα

Μια θέση στον κανόνα: Βιογραφικός και αναλυτικός λόγος στην περίπτωση Σκαλκώτα Η διαφορά μεταξύ βιογραφικού και αναλυτικού λόγου αναφορικά με το ιδεολογικό πρόσημο του επιστημολογικού τους προσανατολισμού φαίνεται σχεδόν αυτονόητη.

Κριτική Μουσική Ιστοριογραφία: Ελένη Καλλιμοπούλου – Πολιτισμική ιστορία της πόλης με εργαλείο το ηχοτοπίο

Πολιτισμική ιστορία της πόλης με εργαλείο το ηχοτοπίο: ζητήματα έρευνας και μεθοδολογίας Πώς ηχούσαν τα θρησκευτικά κτίρια της πόλης της Θεσσαλονίκης κατά τη μετάβασή της από Οθωμανική σε ελληνική; Τι είδους ακουστικές κοινότητες συσπείρωναν τα ηχοτοπία των κτιρίων αυτών; Τι αποκαλύπτει η μελέτη του ήχου στον ιστορικό της πολιτισμικής ιστορίας; Και ακόμα, πώς ακούμε ένα […]