Συντάκτης: Kostas Gkotzias

Η ΣΟΔΘ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ MOYSA

Ο.Μ.Μ.Θ. – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΧΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μέρος Α’ Robert Schumann: Κοντσέρτο για πιάνο σε Λα ελάσσονα, Έργο 54 i. Allegro affettuoso ii. Intermezzo: Andantino grazioso iii. Allegro vivace Pierre-Laurent Boucharlat πιάνο Μέρος Β’ Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum Corpus, (Μοτέτο σε Ρε μείζονα, K. 618), για μικτή […]

«Sounds like film»

Με αφορμή το μάθημα «Ανθρωπολογία της Μουσικής» του κ. Γιώργου Κίτσιου και στο πλαίσιο της θεματικής του Εθνογραφικού Φιλμ, οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. πειραματίστηκαν στη δημιουργία αντίστοιχων οπτικοακουστικών καταγραφών. Κεντρικό άξονα της θεματολογίας αποτέλεσε η μουσική και η κοινωνία μέσα από επιτόπια έρευνα και παρατήρηση. Στην εκπόνηση των σχετικών εργασιών συνέβαλε αποφασιστικά […]