Συντάκτης: ioanna koullepou

Music Blending Workshop: Temporal constraints on conceptual blends (KEYNOTE)

Αυτή η ομιλία δόθηκε από τον Lawrence Zbikowski στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο: “Creative Approaches to Blending in Music: Theoretical, Empirical and Computational Perspectives“ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Οκτωβρίου 2015. Αυτή η ημερίδα οργανώθηκε υπό το Ευρωπαϊκό FP7 ερευνητικό πρόγραμμα Convept Invention Theory (COINVENT): http://coinvent-project.eu/

Music Blending Workshop: AI Poetry: Blending statistical concept models for Haiku writing

Αυτή η ομιλία δόθηκε από τον Daniel Winterstein στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο: “Creative Approaches to Blending in Music: Theoretical, Empirical and Computational Perspectives“ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Οκτωβρίου 2015. Αυτή η ημερίδα οργανώθηκε υπό το Ευρωπαϊκό FP7 ερευνητικό πρόγραμμα Convept Invention Theory (COINVENT): http://coinvent-project.eu/

Music Blending Workshop: Bizet becomes ham: Music in the blender of TV commercials

Αυτή η ομιλία δόθηκε από τον Petros Vouvaris στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο: “Creative Approaches to Blending in Music: Theoretical, Empirical and Computational Perspectives“ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Οκτωβρίου 2015. Αυτή η ημερίδα οργανώθηκε υπό το Ευρωπαϊκό FP7 ερευνητικό πρόγραμμα Convept Invention Theory (COINVENT): http://coinvent-project.eu/

Music Blending Workshop: Conceptual Blending and Meaning Construction: Analysis of Il vecchio castello and Samuel Goldenberg und Schmuÿle from Musorgsky’s Pictures at an Exhibition

Αυτή η ομιλία δόθηκε από τον Costas Tsougras στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο: “Creative Approaches to Blending in Music: Theoretical, Empirical and Computational Perspectives“ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Οκτωβρίου 2015. Αυτή η ημερίδα οργανώθηκε υπό το Ευρωπαϊκό FP7 ερευνητικό πρόγραμμα Convept Invention Theory (COINVENT): http://coinvent-project.eu/

Music Blending Workshop: Metaphorizing time in film music

Αυτή η ομιλία δόθηκε από τον Dimitris Tasoudis στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο: “Creative Approaches to Blending in Music: Theoretical, Empirical and Computational Perspectives“ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Οκτωβρίου 2015. Αυτή η ημερίδα οργανώθηκε υπό το Ευρωπαϊκό FP7 ερευνητικό πρόγραμμα Convept Invention Theory (COINVENT): http://coinvent-project.eu/

Music Blending Workshop: Music and Dialogue

Αυτή η ομιλία δόθηκε από τον Dave Murray-Rust στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο: “Creative Approaches to Blending in Music: Theoretical, Empirical and Computational Perspectives“ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Οκτωβρίου 2015. Αυτή η ημερίδα οργανώθηκε υπό το Ευρωπαϊκό FP7 ερευνητικό πρόγραμμα Convept Invention Theory (COINVENT): http://coinvent-project.eu/

Music Blending Workshop: A concept blending approach to automated generation of ragas in Indian music

Αυτή η ομιλία δόθηκε από τον Meenakshi Kesavan στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο: “Creative Approaches to Blending in Music: Theoretical, Empirical and Computational Perspectives“ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Οκτωβρίου 2015. Αυτή η ημερίδα οργανώθηκε υπό το Ευρωπαϊκό FP7 ερευνητικό πρόγραμμα Convept Invention Theory (COINVENT): http://coinvent-project.eu/

Music Blending Workshop: A Creative Melodic Harmonisation Assistant based on Learning and Structural Blending of Harmonic Spaces

Αυτή η ομιλία δόθηκε από τον Maximos Kaliakatsos-Papakostas στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο: “Creative Approaches to Blending in Music: Theoretical, Empirical and Computational Perspectives“ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Οκτωβρίου 2015. Αυτή η ημερίδα οργανώθηκε υπό το Ευρωπαϊκό FP7 ερευνητικό πρόγραμμα Convept Invention Theory (COINVENT): http://coinvent-project.eu/

Music Blending Workshop: Cross-domain conceptual blending: chord progressions and group theory

Αυτή η ομιλία δόθηκε από τον Ewen Maclean στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο: “Creative Approaches to Blending in Music: Theoretical, Empirical and Computational Perspectives“ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Οκτωβρίου 2015. Αυτή η ημερίδα οργανώθηκε υπό το Ευρωπαϊκό FP7 ερευνητικό πρόγραμμα Convept Invention Theory (COINVENT): http://coinvent-project.eu/

Music Blending Workshop: Multi-modality, interaction and dynamic processing as facets of conceptual blending in music composition: The “Brainswarm” Paradigm

Αυτή η ομιλία δόθηκε από τον Leontios Hadjileontiadis στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο: “Creative Approaches to Blending in Music: Theoretical, Empirical and Computational Perspectives“ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Οκτωβρίου 2015. Αυτή η ημερίδα οργανώθηκε υπό το Ευρωπαϊκό FP7 ερευνητικό πρόγραμμα Convept Invention Theory (COINVENT): http://coinvent-project.eu/

Music Blending Workshop: Logico-Musical Musings

Αυτή η ομιλία δόθηκε από τον Kai-Uwe Kühnberger στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο: “Creative Approaches to Blending in Music: Theoretical, Empirical and Computational Perspectives“ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Οκτωβρίου 2015. Αυτή η ημερίδα οργανώθηκε υπό το Ευρωπαϊκό FP7 ερευνητικό πρόγραμμα Convept Invention Theory (COINVENT): http://coinvent-project.eu/

Music Blending Workshop: Schemas, Primitives, Grounds: Conceptualization of Music as a Meeting Point of Conflicting Approaches in Linguistic Semantics

Αυτή η ομιλία δόθηκε από τον Mihailo Antovic στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο: “Creative Approaches to Blending in Music: Theoretical, Empirical and Computational Perspectives“ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Οκτωβρίου 2015. Αυτή η ημερίδα οργανώθηκε υπό το Ευρωπαϊκό FP7 ερευνητικό πρόγραμμα Convept Invention Theory (COINVENT): http://coinvent-project.eu/